Hur tar jag en skärmdump på felmeddelandet jag får?

Välj alternativ 1a) eller 1b) och gå sedan vidare med punkt 2:

1a) För att kopiera allt du ser på skärmen till klippbordet: Tryck på knappen "Print Screen" (PrtScn) när felmeddelandet visas.

alternativt

1b) För att kopiera endast feldialogen till klippbordet: Håll knappen Alt (till vänster om mellanslagstangenten) nedtryckt och tryck samtidigt på knappen "Print Screen" (PrtScn) när felmeddelandet visas.

2. Klistra in i ett mail i HTML-format (Figur 1 visar hur du ändrar till HTML-format i Outlook) och skicka till oss tillsammans med en beskrivning av vad du gjorde för att få fram felet.

 

HTML-mail i Outlook

Figur 1 Ändra till HTML-mail i Outlook