Hur skriver jag en felrapport?

 

Om programmet kraschar kan du bli uppmanad att skicka in en felrapport. Felrapporten hjälper oss att se var i programkoden som kraschen skett. Det är dock bara i ungefär vart femte fall som felrapporten räcker för att vi ska kunna åtgärda problemet.

Försök att återupprepa felet Tala om för oss om du kunde återupprepa felet. Det är användbart att veta om felet bara hände en gång och du inte kunde få det att hända igen, om det händer varje gång, eller om det händer vid vissa tillfällen men inte andra. Om vi inte kan återupprepa felet är det väldigt svårt att hitta orsaken till felet.

Inkludera specifika steg Beskriv exakt i vilken ordning du aktiverar fönster och vilka värdepapper/indikatorer som används. Skicka gärna en skärmdump strax innan felet uppkommer och berätta vad du klickade på när felet uppkom. Följande är en dålig felrapport: ”Programmet kraschade när jag skulle visa en aktie”. En mycket bättre felrapport är: ”Jag hade ett kursdiagram uppe samtidigt som kurslistan. Jag klickade på ABB i kurslistan och då kraschade programmet. Väljer jag andra aktier i kurslistan kraschar inte programmet. Jag kan återupprepa felet."