När är kurserna klara?

 

De svenska kurserna brukar vara klara klockan 22:30.
De amerikanska kurserna brukar vara klara klockan 05:00 på morgonen nästa dag.

Om ett värdepapper inte uppdaterats på flera dagar kan det bero på att Yahoo använder flera servrar och de kanske glömt att uppdatera någon av dem. Eller så ligger felet hos någon av dem som levererar kurser till Yahoo. Du kan felanmäla uteblivna kurser genom att klicka på länken Report an issue på en sida hos Yahoo Finance som visar ett värdepapper, t.ex. ABB på Yahoo Finance

 

Du kan kontrollera om kurserna som Stockhelp Quotes Downloader laddar ner är klara på Yahoo. Öppna ett kursdiagram och tryck på knappen F9 så öppnas en Yahoo-sida med information för värdepappret, se figuren nedan. Klicka på Historical Data och då ser du vilken dag som är den senast uppdaterade dagen för värdepappret i listan.

 

 

Yahoo historiska kurser