Om jag växlar till en annan användare på min dator, kan jag inte starta Stockhelp

Det går tyvärr bara att starta Stockhelp från den användaren som installerade Stockhelp, eftersom SQL Server inte tillåter två databaser med samma namn. Det kommer upp ett felmeddelande liknande detta:

"An attempt to attach an auto-named database for file c:\Users\<user name>\AppData\Local\Profitexia\StockhelpAdvanced\SA_ProofOfConcept_Data.mdf failed. A database with the same name exists, or specified file cannot be opened, or it is located on UNC share."