Måste jag köpa en ny kod om jag ominstallerar programmet på samma dator?

Nej, programmet fungerar med samma registreringsnummer även efter:

  • Omformatering av hårddisken
  • Ominstallation av Windows
  • Byte av operativsystem

Gör så här om du måste utföra någon av ovanstående punkter:

  1. Spara registreringsnumret på en CD, DVD eller USB-minne.
  2. Om du vill spara inställningarna för Stockhelp, använder du funktionen "Spara Inställningar" under Arkiv-menyn.
  3. Utför någon av punkterna ovan (omformatering, ominstallation eller byte av operativsystem).
  4. Installera om Stockhelp. OBS! Det fungerar inte att ta en backup av hela installationskatalogen eftersom filer även kopieras till Windows-katalogen vid installationen.
  5. Om registreringsdialogen visas, använder du registreringsnumret du sparade för att registrera programmet igen.
  6. Om du sparade inställningarna enligt punkt 2 ovan; använd funktionen "Återställ inställningar" under Arkiv-menyn för att få samma inställningar som förut.

tillbaka till Frågor och svar