Jag har inte fått något e-brev med information om den nya versionen, trots att alla registrerade användare ska ha fått ett sådant e-brev

Det kan bero på flera saker:

a) Den troligaste orsaken är att ditt e-brev har fastnat i något spamfilter på vägen, eftersom vissa spamfilter automatiskt klassar ett e-brev sänt till många e-postadresser som spam.

b) Ditt e-brev kan ha fastnat i spamfiltret i ditt e-postprogram. Lägg gärna till @profitexia.se i listan betrodda avsändare i ditt e-postprogram.

c) Du kanske har ändrat e-postadress och inte meddelat Profitexia detta. I så fall kommer e-brevet att skickas till din gamla e-postadress.